شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

بعضی مدلها و رویکردهای برنامه‌ریزی استراتژیک

فرهنگ و ادبیات برنامه‌ریزی، مدیریت و استراتژی آکنده از مدلهای مختلف فراگرد مدیریت استراتژیک می باشد که به روشهای متفاوتی به مقصود تدوین و راهبری فعالیتهای این فرایند می‌پردازد. همانطور که در سایر فرآیندها، یک جریان مشخصی از اطلاعات کلی مراحل به هم پیوسته تجزیه و تحلیل در جهت دستیابی به یک هدف، مطرح می گردد، در مدلهای مدیریت استراتژیک نیز این ویژگیها لحاظ شده می باشد (فتح الله، 1378). در این فراگرد سه عنصر اساسی مطرح می گردد که عبارت اند از تنظیم استراتژی، اجرای استراتژی و کنترل استراتژی. به دنبال مباحثی که پیش از این در خصوص عوامل محیط بیرونی و درونی سازمان و نحوه ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی از یک طرف و نقاط قوت و ضعف از طرف دیگر مطرح گردید حال در نظر می باشد تا با کمک ابزارهای تئوریک و مدلسازی بین این مباحث و انتخاب و تعیین استراتژیهای مناسب، یک ارتباط منطقی فراهم کنیم (علی احمدی، 1377). لذا هدف از این بخش تأکید روی بعضی از تکنیکهای کاربردی تجزیه و تحلیل استراتژیک می‌باشد. به کمک این تکنیکها می توان شرایط پیچیده را تصویرسازی نموده و موضوعات دشوار آنرا قابل نظاره و درک ساخت. خاطر نشان می گردد هر یک از این تکنیکها ابزارهایی هستند در اختیار مدیریت و لذا خود نمی‌توانند و نباید به تنهایی جانشین مناسب و خوبی برای تفکر، قضاوت و هوش انسانی به شمار آیند (فتح‌الله، 1378، 31).

 

1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع

یک روش طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین برنامه‌ریزی جامع می باشد که توسط تیلور اظهار گردید (Taylor, 1985, 38). این استراتژی اکثراً دید بلندمدت دارد و بر اساس تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی، استراتژیهای مناسب تدوین می گردد. به گونه اجمال مراحل این برنامه‌ریزی عبارت می باشد از:

 • تعیین و تدوین اهداف آتی سازمان.
 • شناخت اهداف و استراتژیهای موجود سازمان.
 • تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان.
 • تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان.
 • شناخت وضع موجود (نقاط قوت یا ضعف سازمان).
 • تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیهای گذشته.
 • تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب.
 • اجرای استراتژی جدید.
 • ارزیابی و کنترل نتایج استراتژی جدید (فروزنده دهکردی، 1378، 98).

 

2- مدل استراتژی صنعتی

این مدل در سال 1980 توسط آندریوز مطرح گردید (Andrews, 1980). استراتژی صنعتی یک مؤسسه عبارت می باشد از الگوی تصمیم‌هایی که بر اساس آنها هدفهای عمده و جزیی معین و مشخص می گردد. سپس سیاستها و برنامه‌ها و فعالیتها جهت تحقق این اهداف مشخص می گردد. پیوند اهداف، سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتها برای موفقیت استراتژی در محیط متلاطم امری حیاتی و ضروری می باشد. این مدل در جست و جوی استراتژی می باشد نه ترکیب مناسبی از فرصتهای محیطی و توانمندی داخلی را ارائه کند. فرآیند مدل در نمودار شماره 2-1 نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد