دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل رایت ([1])

رایت این مدل را در سال 1992 اظهار کرده می باشد (Robinson, 1994). این مدل دارای پنج مرحله اصلی می باشد. همه مراحل تحت تأثیر نظام اطلاعاتی می باشد. در این مدل آغاز رایت محیط درونی و بیرونی سازمان را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس بر اساس شناخت نقاط قوت، فرصت محیطی، اهداف و مأموریتهای سازمانی تعیین می گردد. طبیعی می باشد در این راستا اهداف قابل دسترسی خوهد گردید. زیرا بر اساس توانایی و فرصتهای شناخته شده تنظیم شده می باشد. پس از تعیین اهداف به تدوین استراتژی می پردازد که این استراتژیها در سه سطح تنظیم می گردد:

  • مدیریت: شامل استراتژیهای کلان و دوربرد سازمان.
  • فعالیت: شامل تبدیل استراتژیها به فعالیتهای واحدها و بخشها.
  • وظیقه: شامل وظایف افراد و کارکنان در قالب استراتژیهای تعیین شده.

پس از تدوین استراتژی، اجرای استراتژی را مورد تأکید قرار می دهد. برای اجرای استراتژی در نظر داشتن سه عنصر زیر قابل توجه می باشد:

  • ساختار: تنظیم مجموعه وظایف و مسئولیتها و ارتباط آنها در قالب نمودار سازمانی.
  • رهبری: فرد یا افرادی که از طریق وظایف قانونی و ایجاد زمینه مقبولیت اجرای استراتژی را دنبال خواهند نمود.
  • فرهنگ سازمانی: ایجاد فضای مناسب در سازمان برای پذیرش استراتژیها به طوری که زمینه مشارکت گسترده افراد را در سازمان فراهم می کند و رفتارها و نگرشهای لازم را برای اجرای مطلوب استراتِژیها فراهم می کند.

نهایتاً سیستم نظارت و کنترل بر طریقه استراتژی و دادن بازخورد لازم که هر گونه اشتباهی در زمینه تحلیل محیط درونی و محیط بیرونی سازمان، تعیین اهداف، تدوین استراتژیها مشخص و نسبت به حل آن اقدام نماید (فروزنده دهکردی، 1378، 101).نمودار شماره 2-2 این فرآیند را نشان می‌دهد.

 

 

نمودار شماره 2-3- مدل رایت

 

6- مدل فریمن ([2]) یا ذینفعان

در این مدل اندازه اثربخشی سازمان با اندازه تأمین رضایت ذینفعان شرکت می‌باشد. آغاز می‌بایست ذینفعان و معیارهایی که آنها برای قضاوت درمورد عملکرد سازمان در ذهن دارند را مشخص نمود و سپس برای روبرو شدن با هر یک اقدام به تدوین استراتژی نمود. فلسفه نهادین این مدل این می باشد که بقا و توفیق یک سازمان به اندازه‌ای می باشد که سازمان بتواند افراد کلیدی را راضی نگه دارد.

[1]. Wright.

[2]. Freeman.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد